Archiwum dla miesiąca: październik 2016


Wasze pytania, nasze odpowiedzi

Co to jest lean hospitals?

Lean Hospitals jest filozofią szczupłego zarządzania, która wywodzi się z lean manufacturing i lean management. To skuteczna metoda zarządzania, budująca współpracę personelu. Podejście stosowano początkowo w procesach produkcyjnych, dziś jest to filozofia stosowana również w usługach w tym w branży medycznej. Technika ta nosi miano lean healthcare i dotyczy szczupłego zarządzania szpitalem (każdą jednostką medyczną).

Z czego wywodzi się filozofia lean hospitals?

Filozofia ta wywodzi się z lean manufacturing i lean management. James Womack postanowił zebrać koncepcje stosowane przez Henrego Forda, Taichi Ohno i Shingeo Shingo tworząc filozofię i ideę lean manufacturing.

Jakie narzędzia i techniki można zastosować przy usprawnianiu procesów?

Usprawniając procesy można wykorzystać wiele tanich i prostych technik, które  pozwolą na zmniejszenie kosztów działania. Podstawą jest stosowanie cyklu Deminga PDCA-PLAN-DO-CHECK-ACT w celu ciągłego doskonalenia i sprawdzania skuteczności wprowadzanych zmian. Techniką wykorzystującą zaangażowanie i kreatywność pracowników jest KAIZEN, czyli ciągłe doskonalenie procesów, usług.

Czy lean oznacza szczupły?

Dokładnie! Lean w zestawieniu lean hospitals, lean manufacturing, lean management oznacza szczupły i dotyczy uszczuplania procesów zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Uszczuplanie ma na celu zmniejszenie wszelkich wydatków, zasobów nie zmniejszając poziomu jakości i efektywności. Celem jest poszukiwanie marnotrastwa.

Jakie korzyści niesie ze sobą filozofia lean-hospitals?

Przede wszystkim jest to narzędzie doskonalące procesy zachodzące w placówce. Jest to standaryzacja procesów medycznych oraz określenie potencjalnych ryzyk na każdym etapie realizacji usługi. Ma na celu określenie optymalnych zapasów leków, materiałów, zasobów itp. Pozwala na skuteczne wykorzystanie zasobów i efektywne zarządzanie czasem. Technika ta prowadzi do optymalizacji procesu-ma na celu jego uproszczenie i usprawnienie. Filozofia ta pozwala na:

  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników
  • uproszczenie procesów klinicznych
  • skrócenie pobytu pacjentów w placówce medycznej
  • usprawnienie pracy personelowi medycznemu
  • zmniejszenie kosztów świadczenia usług medycznych i funkcjonowania placówek ochrony zdrowia
  • zwiększenie efektywności biznesowej