Archiwum dla miesiąca: luty 2016


Analiza problemu 8D

Co to jest analiza problemu metodą 8D? Jest to technika rozwiązywania problemu stworzona przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w latach 80′ XX wieku. Metoda została entuzjastycznie przyjęta przez przemysł motoryzacyjny i została rozpowszechniona przez Forda. Z łatwością korzystają z tej metody placówki medyczne.

Analiza problemu opiera się na 8 krokach, które zawierają w sobie szczegółowe informacje na temat problemu. Metodę można z powodzeniem stosować w ochronie zdrowia;  lean healthcare dąży do usprawniania procesów, również poprzez dokładne zrozumienie problemu i wyeliminowanie przyczyn jego powstania, a nie tylko przez korekcję czyli usunięcie błędu.

Poniżej przedstawiono kroki, jakie warto podjąć by znaleźć ŹRÓDŁO problemu.

 

1D – ZESPÓŁ

 • Ustal zespół, który rozwiąże problem (może to być pielęgniarka, salowa, piel. oddziałowa, lekarz, technik)
 • Zespół nie powinien być zbyt duży, np. od 2 do 5 osób

 

2D – OPIS PROBLEMU

 • Opisz problem jaki wystąpił – gdy dobrze opiszesz problem, znajdziesz właściwe rozwiązanie
 • Przedstaw CO jest problemem,  KIEDY wystąpił, PRZEZ KOGO został wykryty, czy dotyczy np. 1 pacjenta czy całego oddziału?
 • Możesz wizualnie przedstawić problem: zdjęcia, obraz, film, JAK JEST, JAK BYĆ POWINNO?

 

3D – DZIAŁANIA NATYCHMIASTOWE

 • Podejmij działania natychmiast! To co JUŻ możesz zrobić wykonaj!
 • Powiadom przełożonego o problemie, lub osoby uczestniczące w tym procesie
 • Jeżeli zauważysz, że np. pielęgniarka podaje pacjentowi niewłaściwy lek, zwróć jej uwagę, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym NATYCHMIAST

 

4D – PRZYCZYNY POWSTANIA PROBLEMU

 • Znajdź przyczynę powstania problemu
 • Co lub kto spowodował, że doszło do niezgodności?
 • Odpowiedz na pytania, np. Czy procedury były przestrzegane? Czy są zgodne? Czy personel jest wykwalifikowany? Czy leki są zidentyfikowane, opisane właściwie?

 

5D – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

 • Wprowadź DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, które wyeliminują przyczynę powstania niezgodności
 • Ustal odpowiednie ZADANIA, osoby ODPOWIEDZIALNE za ich wykonanie i TERMIN wykonania
 • Najlepiej jak max. termin wykonania będzie z góry ustalony np. 1 tydzień

 

6D – OCENA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

 • Sprawdź czy wprowadzone DZIAŁANIA KORYGUJĄCE usunęły przyczynę problemu
 • Czy określone zadania są skuteczne? Czy problem już się NIE POWTARZA?

 

7D – DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

 • Wprowadź działania zapobiegawcze, czyli takie które wyeliminują POTENCJALNE przyczyny powstania problemu
 • Sprawdź czy problem nie pojawi się w podobnych procesach lub czynnościach (analogicznych)

 

8D – ZAMKNIĘCIE ANALIZY

 • Zakończ analizę problemu
 • Podziękuj zespołowi za zaangażowanie się w analizę

źródło: opracowanie własne, leanhospitals

Metodę możesz wspomóc analizą 5WHY, 5x DLACZEGO. Zadając pytanie DLACZEGO na odpowiedź poprzedniego pytania, tym sposobem możesz dojść do samego źródła problemu.