Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2016


Konferencja lean management w ochronie zdrowia

W ostatni poniedziałek odbyła się konferencja otwierająca projekt „Lean management w Ochronie Zdrowia” organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia w Warszawie. Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumienia Wartości (VSM) w polskiej ochronie zdrowia.

Na konferencji przedstawiono kilka ciekawych  przypadków wdrożenia lean management w polskich szpitalach. LeanHospitals również przedstawiło projekt wdrożenia zarządzania wizualnego w centrum medycznym. Poruszono tematykę procesów klinicznych, które w celu optymalizacji należy zmapować, szczegółowo poznać, dokonać analizy oraz określić parametry, za pomocą których procesy będą mogły być monitorowane w celu ciągłego doskonalenia. Z wielkim entuzjazmem przyjęto również metodykę 5S-uporządkowanego miejsca pracy.

Podczas konferencji przedstawiłam modele, jakie udało się wypracować podczas prowadzenia projektów w ochronie zdrowia.Pierwszy model dotyczy procesów opieki zdrowotnej w ujęciu lean healthcare.

W celu bezpiecznej realizacji procesów klinicznych bardzo ważny jest doświadczony personel, który posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Dla personelu, który jest nowy, uczy się bardzo ważny jest ich mentoring prowadzony przez osoby bardziej doświadczone, pracujące dłużej. Wiedzą należy się dzielić i nie rozumieć mentoringu jako pewnego rodzaju zagrożenia w sytuacji „gdy uczeń przerósł mistrza”. Dobry lider to taki, za którym podążają ludzie, chcą się od niego uczyć, ponieważ widzą, że jest to osoba otwarta, cierpliwa oraz zachęcająca do pracy i zaangażowania się a nie tylko wydająca polecenia. Dobry i zgrany zespół pracujący w ochronie zdrowia wpływa na jakość opieki nad pacjentem. Pacjent jest głównym „elementem” w procesie, w którym gdy występują problemy, należy je analizować i eliminować. Przed znalezieniem dobrego rozwiązania, ważne jest zrozumienie problemu, ponieważ nie zawsze to co ma na myśli pacjent jest dobrze wyartykułowane. Gdy problem zostanie źle zrozumiany, podjęte działania korygujące będą niewłaściwe i nie rozwiążą go. Kolejnym aspektem jest sposób w jaki dokonamy analizy problemu i wyciągniemy odpowiednie wnioski. Tutaj posłużą nam narzędzia lean management takie jak np. 5x dlaczego?, analiza Pareto, diagram Ishikawy, FMEA. Znając proces i jego składowe możemy go codziennie monitorować i doskonalić. W całym modelu procesów klinicznych dobra komunikacja pozwala na płynny przepływ informacji, dzięki którym możemy utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa procesów, ciągle je doskonalić oraz dostosowywać do potrzeb pacjenta oraz płatnika w sposób nie wpływający na pogorszenie jego efektywności.

Poniżej przedstawiam Model procesów opieki zdrowotnej- lean hospitals

Kolejnym modelem, który udało się wypracować podczas prowadzenia projektów lean healthcare jest Model relacji pacjenta w procesie klinicznym w strukturze lean hospitals. 

Przedstawiam funkcjonujący jeszcze obecny model, w którym to lekarz jest w centrum procesu. Pacjent, który bierze udział w procesie ma utrudniony dostęp do lekarza, jest wystraszony i zagubiony, ponieważ czuje się samotny w procesie. Taki pacjent oczekuje na rozpoczęcie procesu bądź kolejnego etapu leczenia. Czasami wizyta medyczna wiąże się z ryzykiem, że pacjent nie zostanie dobrze zrozumiany, dokona się korekcji lecz nie wprowadzi działań korygujących, czyli takich, które usuną przyczynę choroby. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, usługa medyczna jest usługą niejednorodną, nietrwałą i nie zawsze można przewidzieć wynik leczenia.

Model, który proponuję jest modelem nowym i innowacyjnym. To pacjent jest w centrum zainteresowania procesu klinicznego, za nim podąża „wartość” w procesie od momentu wejścia do szpitala do momentu wyjścia, wyleczenia. Pacjent przychodząc do jednostki medycznej ma pewien problem i cel. Taki pacjent ma również objawy wobec choroby i sposobu postępowania lecz jest świadomy i wyedukowany. W związku z czym bierze czynny udział w procesie leczenia, w którym płynnie przechodzi przez kolejne etapy, zgodnie z filozofią lean management, wykorzystując różne narzędzia organizujące proces, ułatwiające pracę i podnoszące poziom bezpieczeństwa. Dzięki partnerskiej współpracy lekarza z pacjentem, możliwości udziału bliskich w procesie leczenia pacjenta, określane są rozwiązania, które powodują, że pacjent jest zadowolony i czuje się współodpowiedzialny za proces leczenia.