Archiwum dla miesiąca: maj 2016


Referat studentów nt. lean healthcare zwyciezcą!

Miło nam poinformować, że referat dotyczący lean healthcare  napisany przez Izabelę Preś i Macieja Dudka, przy wsparciu Katarzyny Złotowskiej został wybrany jako najlepszy podczas tegorocznej ogólnopolskiej konferencji Lean w logistyce w Łodzi.

Gratulujemy!

Wygrana publikacji ,,Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie”  podczas ogólnopolskiej studenckiej konferencji w Łodzi.

W dniach 19-20 maja 2016 na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się IV Konferencja Naukowa ,,Lean w logistyce’’. Jest to coroczne wydarzenie skierowane do studentów logistyki. Tematyka konferencji skupiała się na tradycyjnych, jak i nowoczesnych zastosowaniach Lean Management.

Wśród zespołów biorących udział w konkursie na najlepszy referat konferencji znaleźli się studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach reprezentujący Naukowe Koło Logistyki DIALOG – Izabela Preś oraz Maciej Dudek. Oboje interesują się tematyką Lean Management oraz wszelakimi zastosowaniami tej metody w różnych przedsiębiorstwach.

Publikacja została napisana przy pomocy mgr inż. Katarzyny Złotowskiej. Referat został wybrany jako najlepszy referat tegorocznej edycji wydarzenia, ponadto zostanie on również opublikowany przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

W pracy zaprezentowano teoretyczne zagadnienia związane zarówno z tradycyjną koncepcją Lean Management jak i jej stosunkowo nowym zastosowaniem w ochronie zdrowia, czyli Lean Healthcare. W praktycznej części pracy przedstawiono implementację narzędzi i technik Lean Healthcare, która została zrealizowana w placówce. Autorzy publikacji przedstawili cele realizowanego projektu, gdzie wyróżniono zwiększenie bezpieczeństwa procesów klinicznych, korygowanie i zapobieganie błędom medycznym, implementacje i utrzymanie systemu zarządzania jakością usługi sektora ochrony zdrowia. Projekt rozpoczął się od mapowania strumienia wartości procesów medycznych. Poznano procesy, to jakie występują w nich wartości dodane oraz muda czyli marnotrawstwo.

Rozwiązania wdrożone w placówce są jednymi z niewielu w Polsce, które nie tylko są skuteczne, lecz cały czas doskonalone. Organizacja mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów analizuje procesy kliniczne, szacując ryzyko kliniczne w nich występujące. Obecnie współpracuje z LeanHospitals. LeanHospitals świadczy usługi związane z optymalizacją procesów klinicznych, szacowaniem ryzyka klinicznego, wdrażaniem rozwiązań z zakresu lean healthcare oraz mapowaniem strumienia wartości procesu medycznego (VSM). Wyróżnia nas  długofalowa współpraca i ciągły mentoring.