Archiwum dla miesiąca: listopad 2016


Hospitals tour- Niemcy

W dniach 17-18.11.2016 w ramach VI Bałtyckiego Forum Zdrowia odbyły się wizyty w niemieckich szpitalach. Grupa uczestników miała możliwość odwiedzenia trzech szpitali, były to:

 • Greifswald University Hospital
 • Heart and Diabetes Centre, Karlsburg Hospital
 • AMEOS Hospital Anklam

Szpital w Greifswald został przedstawiony przez Pana Marka Zygmunta. Szpital posiada 926 łóżek i jest klinicznym szpitalem  wielospecjalistycznym, uniwersyteckim, który przyjmuje rocznie 130 tys. pacjentów ambulatoryjnych i 36 tys. pacjentów stacjonarnych. Jest to bardzo rozbudowany i nowoczesny kompleks, który również wykorzystuje narzędzia lean healthcare. Niektóre budynki są oddalone od siebie w sporej odległości, nawet 300m, dlatego zastosowano pocztę pneumatyczną, która przesyła próbki krwi do badań, leki i inne. Jej prędkość to nawet 10m/s. W weekend odbywa się od 20 do 40 telekonsultacji w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu, są to przykłady optymalizacja procesów klinicznych. W wielu miejscach można spotkać elementy zarządzania wizualnego, takie jak:

 • 5S,
 • określone miejsca odkładcze, określone miejsca dla pacjentów,
 • zróżnicowanie kolorystyczne np. probówek,
 • procedury przedstawione w wersji wizualnej- przystępne dla odbiorcy
 • odpowiedni layout pomieszczeń – dobrze zaprojektowana infrastruktura
 • bardzo dobrze oznakowane korytarze,
 • stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych- wózki samojezdne do przewożenia bielizny pościelowej, odpadów, żywności – oczywiście wszystkie rozdzielone, tak że drogi nie krzyżują się ze sobą
 • systemy andon wzywające personel w nagłej sytuacji

 

Szpital w Karlsburgu jest nowoczesną jednostką, która specjalizuje się w zaburzeniach kardiowaskularnych i cukrzycy. Jednostkę zaprezentował sam dyrektor szpitala Prof. Dr. Med. Hans-Georg Wollert. Corocznie odbywa się około 2500 operacji sercowych i naczyniowych , a także ponad 5000 interwencji kardiologicznych. Ponadto występuje  900 przypadków operacji na otwartym sercu. Leczonych jest ponad 2000 pacjentów cukrzyków. Szpital posiada nowoczesny blok operacyjny i korzysta z innowacyjnych zastawek. Najstarszy pacjent miał 97 lat. Szpital efektywnie zarządza procesami, a wniosek, że wykonanie operacji jest o wiele tańsze niż przewlekłe leczenie pacjenta jest jak najbardziej trafny.

Kolejnym szpitalem był Szpital w Anklam AMEOS Hospital. Spotkaliśmy się z bardzo miłym i ciepłym przyjęciem. Zarówno dyrekcja szpitala jak i pracownicy byli bardzo zaangażowani w prezentacji jednostki. Jednostka posiada 101 łóżek. Szpital również posiada rozwiązania z zakresu lean healthcare. Były to między innymi:

 • rozwiązania ANDON dźwiękowe i świetlne- otwierające się drzwi na każdy oddział
 • 5S- uporządkowanie dokumentów i formularzy, uporządkowanie materiałów jednorazowych i leków w szafkach
 • Zarządzanie wizualne widoczne np. na zabudowanych umywalniach w salach zabiegowych

Podsumowując każdy ze szpitali był inspiracją i świeżym spojrzeniem na zarządzanie, organizację i podejście do pacjenta, biorąc pod uwagę współpracę polsko-niemiecką. Stosując elementy lean healthcare można wyeliminować marnotrawstwa jakie występują w procesach. To pozwala zmniejszyć opóźnienie, zwiększyć poziom jakości świadczonych usług oraz skrócić okres zapłaty za wykonaną pracę – świadczoną usługę. Wymienione powyżej przykłady zastosowania zarządzania wizualnego w praktyce dowodzą, że to narzędzie jest również potrzebne do zmniejszenia „deficytu informacji” w miejscu pracy [ Galsworth Gwendolyn, Visual workplace, Visual thinking (Portland, OR: Visual-Lean Enterprise press, 2005) 13]. Ważne jest również zarządzanie procesowe oraz rozumienie potrzeb klienta, nie tylko końcowego, lecz również wewnętrznego. Lekarz powinien tak organizować pracę by dostarczyć usługę pacjentowi w sposób płynny, lecz również biorąc pod uwagę odbiorców wewnętrznych jego pracy- innych współpracowników, którzy przyczyniają się do realizacji tego procesu.

Osoby zarządzające placówkami medycznymi powinny przemyśleć niektóre kwestie, chcąc stosować podejście lean healthcare. Warto wziąć pod uwagę:

 • jakie problemy są pilne i trzeba je natychmiast rozwiązać
 • czy nasz problem to rzeczywiście problem?
 • jak można przekształcić obecne procesy by działały zgodnie z filozofią lean healthcare?

 

VI Bałtyckie Forum Zdrowia

W dniach 17-18.11.2016 w niemieckim mieście Greifswald odbyło się spotkanie przedstawicieli świata naukowego, biznesu oraz praktyki. Bardzo ciekawy program dostarczył wszystkim wielu cennych informacji i praktycznych porad. Drugi Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia był zorganizowany w bliskiej współpracy z Meklemburgią- Pomorzem Przednim. Szczyt odbył się na Uniwersytecie w Greifswald.

Przewodniczący: prof. dr hab. Iga Rudawska, prof. dr hab. Steffen Fleßa

Wiceprzewodniczący:
Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk – Wiceprzewodniczący (Uniwersytet Szczeciński),
Prof. nadzw. dr Jarosław J. Fedorowski – Wiceprzewodniczący (Polska Federacja Szpitali),
Dipl. Ing. Oec. Wolfang Gagzow (Hospital Federation of the German Land Mecklenburg- Vorpommern)
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński),
Prof. US dr hab. Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński),
Prof. US dr hab. Danuta Miłaszewicz (Uniwersytet Szczeciński),
Prof. US dr hab. Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński),
Prof. US dr hab. inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński),
Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz (Uniwersytet Szczeciński),
Dr Mirela Romanowska (Uniwersytet Szczeciński),
Dr Magdalena Soboń – Menedżer Konferencji ,
Mgr Joanna Kowalik – Sekretarz Konferencji

Pierwszy dzień był przeznaczony na wystąpienia dotyczące świata nauki i biznesu. Tematy wystąpień dotyczyły szeroko rozumianej ochrony zdrowia, przede wszystkim omówienia dobrych praktyk współpracy polsko-niemieckiej.  Szczególnie ciekawe było wystąpienie Pana Konrada Meissner i Lutza Fisher na temat transgranicznej Opieki Ratunkowej/Zdrowotnej. Również wystąpienie Pani prof. dr hab. Igi Rudawskiej na temat jakości usług w chorobach przewlekłych. Celem w pracy było zdefiniowanie doświadczeń i wartości pacjentów chorych przewlekle w odniesieniu do jakości usług dotyczących chorób przewlekłych. Kolejną wartościową prezentacją była ta przedstawiona przez Pana Marcina Kautsch na temat rozwoju e-zdrowia w Polsce. Zwrócono uwagę na fakt, że w Polsce występują przede wszystkim Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-rejestracja. Inne narzędzia dzielenia się danymi, takie jak: telediagnoza, teleedukacja, przenośne urządzenia monitorujące stan zdrowia pacjenta, telemonitoring, badania przesiewowe można spotkać w mniejszym stopniu. Wystąpienie Pana Marka Zygmunta poruszyło bardzo aktualną tematykę, dotyczyło technik wspomaganego rozrodu (ART) i współpracy transgranicznej. Inne wystąpienia były również bardzo ciekawe i wartościowe, a przy tym przedstawiały dane i fakty wynikające z badań naukowych.

Lean Hospitals również zaprezentowało innowacyjne podejście do zarządzania procesami klinicznymi przy wykorzystaniu narzędzi lean healthcare. Czym jest ryzyko kliniczne? Jest to każde ryzyko, jakie ma negatywny wpływ na wyniki leczenia i cechy jakościowe. W celu sprawnego zarządzania ryzykami procesów klinicznych, najpierw należy poznać procesy jakie występują w organizacji. Określić granice procesu- jego początek i koniec, a następnie wszelkie składowe, które wpływają na wynik procesu. Im lepiej jest zdefiniowany i opisany proces, tym jest mniej ryzyk jakie mogą w nim wystąpić. Normy zarządzania takie jak PN-EN 15224:2017 Usługi Sektora Ochrony Zdrowia, System Zarządzania Jakością, ISO 9001:2015, ISO 31000:2018, ISO 31010:2019 zawierają wymagania i zasady, jakimi powinno się kierować przy zarządzaniu ryzykiem. Skąd czerpać metody w celu sprawnego zarządzania? Odpowiedzią jest filozofia lean healthcare oraz narzędzia jakimi dysponuje. Są to m.in.:

 • FMEA- analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów
 • diagram spaghetti
 • mapowanie strumienia wartości- VSM
 • flowcharty procesów
 • metodologia 5S (uporządkowanego miejsca pracy)
 • zarządzanie wizualne- VM
 • systemy ANDON- dźwiękowe i głosowe
 • rozwiązania POKA-YOKE i JIDOKA
 • medboards
 • 5WHY
 • diagram Ishikawy
 • diagram Pareto
 • filozofia Kaizen

Podsumowując znając procesy, ich cel i przede wszystkim klienta, można określić potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić w procesie. W celu odpowiedniego zarządzania ryzykami, należy stosować się do wymagań norm, przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych przy wykorzystaniu narzędzi lean healthcare, które usprawniają procesy- optymalizacja procesów klinicznych. Filozofia Kaizen- „małych kroków” jest podstawą do zmiany kultury organizacji, przedsiębiorstwa jakim jest szpital.

Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy. Henry Ford

W kolejnym dniu zwiedzano pobliskie niemieckie szpitale i ich organizację.

Lean Hospitals na Politechnice Koszalińskiej

Lean Hospitals rozwija zainteresowania lean management również wśród młodzieży. Uczestniczymy w prowadzeniu wykładów dla studentów Politechniki Koszalińskiej na tematy związane z lean management. Nasze pierwsze spotkanie przyjęło się z dużym entuzjazmem, optymalizacja procesów była głównym tematem. Studenci zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości poznawali podstawy szczupłego systemu i korzyści jakie niesie on ze sobą. Mimo szczegółowego zaplanowania wykładu połączonego z ciekawymi warsztatami na temat m.in. optymalizacji procesów usługowych i metody 5S, zgodnie z zasadą Pareto, czas się skończył, a temat nie został wyczerpany.

Na wykładzie omówiono główne założenia filozofii lean management, aspekty jakie jej towarzyszą, m.in. CTQ- critical to quality oraz głos klienta-VOC (voice of customer). Kolejnym tematem było 7 rodzajów marnotrawstwa- mudy jakie występują w procesach usługowych łącznie z praktycznymi przykładami i filmami. Nie zabrakło również omówienia metod zarządzania wizualnego (visual management) oraz 5S. Studenci mogli podczas warsztatów zrozumieć jakie powinno być podejście do klienta i jego oczekiwań (Ct Q). Jakie skutki niesie ze sobą niewłaściwy, niekompletny i nieprecyzyjny przekaz. Wyniki tego ćwiczenia przedstawia poniższe zdjęcie. Podczas wystąpienia omówiono również aspekty jakościowe. Podstawy lean management są ściśle powiązane z zarządzaniem jakością i podejściem procesowym. Bez poznania procesów występujących w organizacji, ich granic i celu, nie można określić strumienia wartości i klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego. Znając oczekiwania klienta, można zaprojektować proces. Mając zaprojektowany proces, można zidentyfikować marnotrawstwa, np. oczekiwanie lub zbędny ruch.

Kolejnym aspektem był temat przezbrojeń. W branży produkcyjnej zaleca się SMED czyli przezbrojenie maszyny w czasie około 10 minut. Również w usługach rozpoczęcie kolejnego zadania, nie kończąc pierwszego obniża naszą efektywność pracy o około 30%. Lean management można stosować w wielu sektorach, między innymi w ochronie zdrowia (skracając czas oczekiwania pacjenta na wizytę, zmniejszając poziom zapasu leków w magazynie, dzięki czemu można uzyskać dodatkową powierzchnię magazynową oraz płynność finansową), w księgowości (lean accounting), w technologii informacyjnej, a także w bankowości (zmniejszając liczbę tworzonych dokumentów, usprawniając przepływ informacji, skracając czas obsługi reklamacji klientów).

Podsumowując cieszymy się, że lean management zdobywa coraz szersze kręgi odbiorców.

 

Jest bowiem w człowieku dziwna jakaś ciekawość i chęć badania rzeczy nieznanych. Daniel Defoe