Archiwum dla miesiąca: August 2016


Six sigma in health care

Czym jest six sigma i jak ją wykorzystać w ochronie zdrowia? Jest to metoda poprawy, duże działanie usprawniające, które ma przełomowy charakter. Projekt taki rozpoczyna się w krytycznym obszarze firmy, w celu osiągnięcia oszczędności, zwiększenia konkurencyjności firmy. Kto był pierwszy? Po raz pierwszy metodę SIX SIGMA wykorzystała Motorola w latach 80 XX wieku. Czym różni się six sigma od lean management? Six sigma ma za zadanie przede wszystkim rozwiązywać problemy biznesowe, a lean ma eliminować marnotrawstwo.

Analiza problemu – six sigma

W celu pozytywnie zakończonego projektu ważne jest wybranie nie tylko problemu, który odpowiada metodyce six sigma, lecz również stosowanie metody DMAIC (define, measure, analyze, improve, control). Po określeniu procesu, w którym występuje problem należy go dokładnie prześledzić, zrozumieć i zebrać jak najwięcej liczb i danych. To na nich opieramy analizy statystyczne, wyciągamy wnioski i wdrażamy zmiany i usprawnienia. Każdy etap to szereg działań wykorzystujących wiele narzędzi między innymi takich jak: burza mózgów, metody statystyczne, mapowanie procesów klinicznych, 5why, 5W2H, analiza Pareto, diagram Ishikawy, standardy, zarządzanie wizualne, komunikację interpersonalną, zarządzanie czasem. Czy w ochronie zdrowia problem również nie może mieć znanego rozwiązania?Więcej już niedługo…