Six sigma w ochronie zdrowia

Dnia 12 sierpnia 2016, autor Katarzyna Złotowska

Czym jest six sigma i jak ją wykorzystać w ochronie zdrowia? Jest to metoda poprawy, duże działanie usprawniające, które ma przełomowy charakter. Projekt taki rozpoczyna się w krytycznym obszarze firmy, w celu osiągnięcia oszczędności, zwiększenia konkurencyjności firmy. Kto był pierwszy? Po raz pierwszy metodę SIX SIGMA wykorzystała Motorola w latach 80 XX wieku. Czym różni się six sigma od lean management? Six sigma ma za zadanie przede wszystkim rozwiązywać problemy biznesowe, a lean ma eliminować marnotrawstwo.

Analiza problemu – six sigma

W celu pozytywnie zakończonego projektu ważne jest wybranie nie tylko problemu, który odpowiada metodyce six sigma, lecz również stosowanie metody DMAIC (define, measure, analyze, improve, control). Po określeniu procesu, w którym występuje problem należy go dokładnie prześledzić, zrozumieć i zebrać jak najwięcej liczb i danych. To na nich opieramy analizy statystyczne, wyciągamy wnioski i wdrażamy zmiany i usprawnienia. Każdy etap to szereg działań wykorzystujących wiele narzędzi między innymi takich jak: burza mózgów, metody statystyczne, mapowanie procesów klinicznych, 5why, 5W2H, analiza Pareto, diagram Ishikawy, standardy, zarządzanie wizualne, komunikację interpersonalną, zarządzanie czasem.

DANE KONTAKTOWE

Lean Process Katarzyna Złotowska

ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń

NIP PL 599-305-88-22 REGON 364161132

e-mail: biuro@leanhospitals.pl tel. +48 508 238 811

FORMULARZ KONTAKTOWY

    01

    02

    03

    04

    * pole obowiązkowe