Lean Hospitals na Politechnice Koszalińskiej

Dnia 12 listopada 2016, autor Katarzyna Złotowska

Lean Hospitals rozwija zainteresowania lean management również wśród młodzieży. Uczestniczymy w prowadzeniu wykładów dla studentów Politechniki Koszalińskiej na tematy związane z lean management. Nasze pierwsze spotkanie przyjęło się z dużym entuzjazmem, optymalizacja procesów była głównym tematem. Studenci zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości poznawali podstawy szczupłego systemu i korzyści jakie niesie on ze sobą. Mimo szczegółowego zaplanowania wykładu połączonego z ciekawymi warsztatami na temat m.in. optymalizacji procesów usługowych i metody 5S, zgodnie z zasadą Pareto, czas się skończył, a temat nie został wyczerpany.

Na wykładzie omówiono główne założenia filozofii lean management, aspekty jakie jej towarzyszą, m.in. CTQ- critical to quality oraz głos klienta-VOC (voice of customer). Kolejnym tematem było 7 rodzajów marnotrawstwa- mudy jakie występują w procesach usługowych łącznie z praktycznymi przykładami i filmami. Nie zabrakło również omówienia metod zarządzania wizualnego (visual management) oraz 5S. Studenci mogli podczas warsztatów zrozumieć jakie powinno być podejście do klienta i jego oczekiwań (Ct Q). Jakie skutki niesie ze sobą niewłaściwy, niekompletny i nieprecyzyjny przekaz. Wyniki tego ćwiczenia przedstawia poniższe zdjęcie. Podczas wystąpienia omówiono również aspekty jakościowe. Podstawy lean management są ściśle powiązane z zarządzaniem jakością i podejściem procesowym. Bez poznania procesów występujących w organizacji, ich granic i celu, nie można określić strumienia wartości i klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego. Znając oczekiwania klienta, można zaprojektować proces. Mając zaprojektowany proces, można zidentyfikować marnotrawstwa, np. oczekiwanie lub zbędny ruch.

Kolejnym aspektem był temat przezbrojeń. W branży produkcyjnej zaleca się SMED czyli przezbrojenie maszyny w czasie około 10 minut. Również w usługach rozpoczęcie kolejnego zadania, nie kończąc pierwszego obniża naszą efektywność pracy o około 30%. Lean management można stosować w wielu sektorach, między innymi w ochronie zdrowia (skracając czas oczekiwania pacjenta na wizytę, zmniejszając poziom zapasu leków w magazynie, dzięki czemu można uzyskać dodatkową powierzchnię magazynową oraz płynność finansową), w księgowości (lean accounting), w technologii informacyjnej, a także w bankowości (zmniejszając liczbę tworzonych dokumentów, usprawniając przepływ informacji, skracając czas obsługi reklamacji klientów).

Podsumowując cieszymy się, że lean management zdobywa coraz szersze kręgi odbiorców.

 

Jest bowiem w człowieku dziwna jakaś ciekawość i chęć badania rzeczy nieznanych. Daniel Defoe

DANE KONTAKTOWE

Lean Process Katarzyna Złotowska

ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń

NIP PL 599-305-88-22 REGON 364161132

e-mail: biuro@leanhospitals.pl tel. +48 508 238 811

FORMULARZ KONTAKTOWY

    01

    02

    03

    04

    * pole obowiązkowe